ශ්‍රී ලංකා‍වේ ගර්භණීභාවය පිළිබඳව ඇති මිථ්‍යා මත

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව වැනි සාම්ප්‍රදායික සංස්කෘති තුළ, ගර්භණීභාවය කාන්තාවකගේ ජීවිත‍යේ ඉතා වැදගත් අවධියකි. එම නිසා ගැබිණි මව්වරුන් ගැන පවුල තුළ පමණක් ‍නොව, අවට හා සමාජය තුළද වි‍ශේෂ අවධානයට ‍යොමු […]

Young pregnant indian woman touching her bellyශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව වැනි සාම්ප්‍රදායික සංස්කෘති තුළ, ගර්භණීභාවය කාන්තාවකගේ ජීවිත‍යේ ඉතා වැදගත් අවධියකි. එම නිසා ගැබිණි මව්වරුන් ගැන පවුල තුළ පමණක් ‍නොව, අවට හා සමාජය තුළද වි‍ශේෂ අවධානයට ‍යොමු ‍වේ.  අවධානය වැඩි වන තරමටම, මේ වටා ඇති මිථ්‍යා මත (දුර්මත) ද වැඩි ‍වේ. ඔ‍බේ වැඩිහිටියන්, මිතුරන්, අසල්වැසියන් ඒ ගැන ‍බො‍හෝ ‍දේ පවසාවි.  ‍කෙ‍සේ වුවත්, ‍මේවා‍යේ ඇත්තක් ති‍බේද?

ශ්‍රී ලංකා‍ව තුළ ගර්භණීභාවය වටා ‍ගෙතුණු එවැනි නිතර ඇ‍සෙන මිථ්‍යා මත (දුර්මත) කීපයක් පහත දැක්‍‍වේ.

මිථ්‍යා අංක 1: ගර්භණී කාලය තුළ ගැබිණි මව ලස්සන වන්‍‍නේ නම්, එය ගැහැණු දරුවකු ඉප‍දෙන බවට සලකුණකි.

සමහරු ගැබිණි මව ‍දෙස  බලා, ඉප‍දෙන දරුවා‍ දුවක්ද, නැති නම් පු‍තෙක්ද කියා අනාවැකි කීමට උත්සාහ කරති. ගර්භණී කාලය තුළ ගැබිණි මව ලස්සන වන්‍‍නේ නම්, එවිට ඇයට ගැහැණු දරුවකු ඉප‍දෙනු ඇතැයි ඔවුහු අනාවැකි පළ කරති. එසේ ‍නොවන විට පිරිමි දරුවකු ලැ‍බෙන බව කියති.  වි‍ශේෂ‍යෙන්ම, ගැබිණි මවගේ සිරුරේ ‍බෙල්ල වැනි සමහර තැන් අඳුරු පාටට හැ‍රේ නම්, පිරිමි දරුවකු ලැ‍බෙන බවට අනාවැකි පළ ‍කෙ‍රේ.

සැබෑ තත්ත්වය
සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලාංකික‍යෝ කළු ‍හෝ දුඹුරු සමක් ඇති අයයි.  කාන්තාවක් ගැබ් ගත් විට, ‍මෙල‍නෝසයිට් නමැති සම කළු කරන උත්‍‍තේජක ‍හෝ‍මෝන මට්ටම වැඩි ‍වේ. ‍මේ නිසා ඇ‍ගේ කිහිලි, ඉකිලි ආශ්‍රිත නාභියට පහළ ‍රෝම සහිත ප්‍රදේශය දක්වා, සහ ‍බෙල්ල, ඇස්  වටා සම ‍හෝ මුහුණ කළු විය හැකිය. එ‍මෙන්ම ශරීරය තුළ තරල රැඳීම නිසා පිම්බුණු ස්වරූපයක්ද ඇති විය හැකිය. ‍මෙය සාමාන්‍ය ‍දෙයකි. මෙවැනි ‍වෙනස්කම් මගින්, ලැ‍බෙන්නට සිටින දරුවා‍ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ බව කීමට බැරිය.

මිථ්‍යා අංක 2: විශාල කුස ගැහැණු දරුවකු ඉපදෙන බවට සලකුණකි.

ළදරුවා‍ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ බව ගැන අනාවැකි කීමට කු‍සෙහි විශාලත්වය හා හැඩයද ‍යොදා ගැ‍නේ. ගර්භණී මවට විශාල කුසක් ඇති නම්, අනාවැකිය දියණියක ලැ‍බෙන බවයි.  ‍කුස කුඩා නම් පුතකු ලැ‍බෙන බවට අනාවැකිය පළ ‍කෙරේ. ‍‍කෙ‍සේ වුවද, ඉප‍දෙන්නට සිටින ළදරුවා‍ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ බවට කු‍සේ විශාලත්වය සහ හැඩය සම්බන්ධ නැත.

සැබෑ තත්ත්වය
කුස විශාල නම්, ඔබට නිවුන් දරුවන් ඉපදී‍ම, ම‍වට දියවැඩියාව තිබීම සහ දරු ගැ‍බෙහි (ගර්භාෂ‍යෙහි) දරුවා වටා තරල මට්ටම වැඩි වීම යන කාරණා ගැන සිතීමට සිදු ‍වේ. ‍මේවා ‍නොසලකා, කු‍සේ විශාලත්වය අනුව ඉප‍දෙන්‍‍නේ ගැහැණු දරු‍වෙක්ද, නැති නම් පිරිමි දරු‍වෙක්ද යන්න ගැන අනාවැකි කිව ‍නොහැකිය.  සාමාන්‍යයෙන්, පිරිමි ළදරුවන් ගැහැණු ළදරුවන්ට වඩා බ‍රෙන් වැඩි ය. එ‍හෙත්, ‍මෙම රීතියට හසු ‍නොවන දරුවන් ද ඇත. තවද, මව‍ගේ ශරීර‍යේ සැකැස්ම හා කු‍සෙහි ළදරුවා පිහිටා සිටින ආකාරය මත කු‍සේ විශාලත්වය හා දිශාව වෙනස් ‍වේ.

මිථ්‍යා අංක 3: ගැබිණි මව ගන්නා ආහාර අනුව දරුවා‍ගේ ස‍මේ වර්ණය ‍වෙනස් වේ.

ඕනෑම මවක් පැහැපත් සුරතලකු ලැබීමට කැමතිය. ඔබ යම් යම් ආහාර ගත් විට, ළදරුවාගේ ස‍මේ පැහැය ‍වෙනස් විය හැකි යැයි සාම්ප්‍රදායික මතයක් ඇත.

සැබෑ තත්ත්වය
සමේ වර්ණය ජානමය ‍දෙයක් බව දැන ගැනීම ඉතා වැදගත්ය.  ‍එය ඔබ ගන්නා ආහාරය මගින් තීරණය කළ නොහැක. ළදරුවා‍ගේ පැහැය මව ‍හෝ පියා විසින්, එ‍සේත් නැති නම් ඒ ‍දෙ‍දෙනා‍ගේ ‍දෙමව්පියන් විසින් දායාද කර ‍දෙන ජානවල සංයුතිය මත රඳා පවතී.  ඔ‍බේ ළදරුවා‍ගේ සම සුදු පැහැ කිරීමට ආහාර ගැනීම ‍වෙනුවට ළදරුවා නි‍රෝගී කිරීමට අවශ්‍ය ‍පෝෂ්‍ය පදාර්ථවලින් පිරුණු ආහාර අනුභව කරන්න. නී‍රෝගී ළදරුවන්ට ස්භාවිකවම ලස්සන හා දීප්තිමත් ‍පෙනුමක් ඇති නිරෝගී සමක් ඇත.

මිථ්‍යා අංක 4: ඔබ දැන් ගර්භණී නිසා, ඔබට ‍දෙ‍දෙනකු ‍වෙනු‍වෙන් ආහාර ගන්න පුළුවන්.

ඔබ ගර්භණී නිසා ඔබට ‍දෙ‍දෙනකු ‍වෙනු‍වෙන් කෑම කන්නැයි ඔ‍බේ වැඩිහිටියන් ඔබට කියනවා ඔබ අසා ඇති. ‍‍කෙ‍සේ වුවත් ‍මෙයට නම් තාර්කික පදනමක් නැත.

සැබෑ තත්ත්වය

ඔ‍බේ කු‍සේ වැ‍ඩෙන දරු කළල‍යේ නි‍රෝගී වර්ධනය සඳහා ඔබට වැඩිපුර ‍පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අවශ්‍ය නිසා, වැඩිපුර ආහාර ගැනීම වැදගත් ‍වෙනවා. ඔ‍බේ පැතුම නි‍රෝගී ළදරු‍වෙක් නම්, අවශ්‍ය ‍පෝෂකවලින් පිරිපුන් ආහාර ‍වේලක් ගැනීම ගර්භණී කාලය තුළ අතිශයින්ම වැදගත් ‍වෙයි. ඔ‍බේ වෛද්‍යවරයා සමග කථා ‍කොට ආහාර ‍වේල පිළිබඳ උප‍දෙස් ගන්න. සෑම දිනකම නිවැරදි ප්‍රමාණවලින් අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ කෑමට ගන්නා බවට වග බලා ගන්න.

මිථ්‍යා අංක 5: ඔබ ගර්භණී වූ විට වැඩිපුර වැඩ ‍නොකළ යුතුයි.

කාන්තාවක් ගර්භණී වූ විට සාමාන්‍යයෙන් එදි‍නෙදා කරන බර වැඩවලින් ඇය නිදහස් කරනු ලබනවා. ‍‍මෙම කාල‍යේදී බර වැඩ ‍හොඳ නැති බවයි පැව‍සෙන්‍‍නේ.

සැබෑ තත්ත්වය
ළදරුවා‍ගේ වර්ධනය හා බර තීරණය වන්‍‍නේ මව‍ගේ ‍සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සහ පියා‍ගේ හා මව‍ගේ ශරීර විශාලත්වය මතයි. මව කම්කරුවකු ‍මෙන් ඉතා බර වැඩ කරන, ඇති තරම් ‍පෝෂ්‍යජනක ආහාර නැති, ඉතා දුප්පත් කාන්තාවක් නම්, ‍කො‍හොමත් ඇයට ලැ‍බෙන්‍‍නේ කුඩා ශරීරයක් ඇති බ‍බෙක්ය. කුඩා ළදරු‍වෝ නී‍රෝගී වන අතර, ඔවුන් උප‍න් පසු ශරීර‍ය සීඝ්‍රයෙන් වැ‍ඩෙනවා. සමහර අවස්ථාවන්හිදී ඔබට සමහර වැඩවලින් වැළකී සිටින්නට සිදු වුණත්, සෑම වැඩක්ම එ‍සේ ‍නො‍වේ.  එම නිසා, ඔබ හැකි තරම් ඔබ කළ සුපුරුදු ‍දේ කරමින්, සාමාන්‍ය ‍ලෙස ජීවිතය ගත කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. ඒ ගැන තීරණය කරන්න කළින් ඔ‍බේ ‍වෛද්‍යවරයා‍ගෙන් උප‍‍දෙස් ගත හැකියි.

මිථ්‍යා අංක 6: ‍දොළදුක

ඉහත දැක්වුණු ඒවා හැර, ‍බො‍හෝ ‍දෙ‍නෙක් දන්නා තවත් සලකුණු ගර්භණී කාල‍යේදි ඇති ‍වේ. ඔක්කාරය හා වමනය වැනි අපහසුතා (උදෑසන ‍රෝග ලක්ෂණ), යම් ආහාර වර්ගවලට ආශාව (‍දොළදුක), තමාම උයා ගත් ආහාර කෑමට ඇති අප්‍රිය බව ‍මේවා අතරින් ප්‍රමුඛ ඒවා ‍වේ.   ‍මේවාද පුද්ගලයා‍ගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් විය හැකිය. සමහර ගැබිණි මවුවරුන්ට ඒවා ඇති ‍වන අතර සමහර අයට නැත. එකම මව‍ගේ වුවද එක් දරුවකු ලැබීමට සිටියදී එම අපහසුතා ඇති වීමටද, අ‍නෙක් දරුවා සඳහා ඇති ‍නොවීමටද ඉඩ ඇත. එම නිසා ඔබ ‍මේවා ගැන සිතා බිය වීමට අවශ්‍ය නැත.

සැබෑ තත්ත්වය
ගර්භණී කාල‍යේ ආහාර වර්ගවලට ඇති ආශාව සහ ආහාර නොවන ‍දේ කෑමට ඇති ආශාව ඇති වන්‍‍නේ ‍හෝ‍මෝන ක්‍රියාකාරිත්වය සහ සංස්කෘතික ‍හේතු නිසාය.  සමහර කාන්තාවන්ට සමහර ගඳ සුවඳ වර්ග අප්‍රිය ‍වේ. ඇතැමුන් සිය සැමියන් තමන් අසලට එනවාටද අකැමති විය හැකිය. සමහර කාන්තාවන් ඇඹුල් කෑමට ආශා වන අතර, ඇතැම් අය පිෂ්ඨය, මැටි ‍හෝ තවත් විෂම ‍දේ කෑ හැකිය.  ‍මෙයද නැති වී යන අතර, ඒ පිළිබඳව කලබල විය යුතු නො‍වේ.

ගර්භණී කාල‍යේදී අනවශ්‍ය පටලැවිලි හා අ‍පේක්ෂා කඩ වීම් වැළැක්වීමට, ඔබේ ‍වෛද්‍යවරයා වැනි විශ්වාසය තැබිය හැකි ‍කෙනකු‍ගේ උදව් ලබා ගන්න. අද තාක්ෂණය ‍ඉතාමත් දියුණු වී ඇති අතර, ‍‍වෛද්‍යවරුන්ට ‍බො‍‍හෝ ‍දේවල් ගැන නිවැරදිව අනාවැකි කිව හැකිය. දරුවා‍‍ පු‍තෙක් ‍වේවිද, නැති නම් දුවණියක් ‍වේවිද කියා කල් ඇතිව කිව හැකිය. ඔබට ගර්භණී බව ගැන ඇති සෑම සැකයක්ම නිරවුල් කර ගැනීමට, නිරතුරු ඔ‍බේ ‍වෛද්‍යවරයා හමු වන්න. එමගින් ඔ‍බේ ජීවිතය ‍බො‍හෝ පහසු වී ඔබට ගර්භණී කාලයත්, ඉන් පසුව එන මාතෘත්වයත් සතුටින් ගත කිරීමට හැකි වනු ඇත.

 

 

 

 

 

 

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>