ගර්භණී කාලය තුළ ආරක්ෂාව

ගර්භණී කාලය තුළ ආරක්ෂාව සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා වි‍ශේෂ ඖෂධ අවශ්‍ය වන විවිධ තත්ත්වයන් ති‍බේ. කෙ‍සේ වුවද, ගර්භණීභාවය යනු බැරෑරුම් තත්ත්වයකි. මව සිය පද්ධතිය තුළට ගන්නා කුමක් වුවද දරුවාට […]

Pregnant asian hands couple. Warm tone color.ගර්භණී කාලය තුළ ආරක්ෂාව

සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා වි‍ශේෂ ඖෂධ අවශ්‍ය වන විවිධ තත්ත්වයන් ති‍බේ. කෙ‍සේ වුවද, ගර්භණීභාවය යනු බැරෑරුම් තත්ත්වයකි. මව සිය පද්ධතිය තුළට ගන්නා කුමක් වුවද දරුවාට බල පෑ හැකිය.

ආහාර

ගර්භණීභාවය කාල‍යේදී කෑමට ‍නොගත යුතු ආහාර ‍මොනවාදැයි නිතර අසනු ලැ‍බේ.  ඔබට ඥාතීන්‍‍ගෙන්, අසල්වාසීන්‍‍ගෙන් හා ඔ‍බේම ‍දෙමව්පියන්‍‍ගෙන් පවා ඔබ ආහාරයට ගත යුතු ‍දේ පිළිබඳව ‍බො‍හෝ කථා ඇ‍සෙනු ඇත.

ඔබට ආසාත්මික ‍නොවන කවර දෙයක් වුවද ආහාරයට ගත හැකිය.  ඉන් අදහස් වන්නේ දැල්ලන්, ඉස්සන්, අන්නාසි ‍හෝ ජනතාව “සැර“ ආහාර ලෙස හඳුන්වන ඒවා පවා ඔබට ආහාරයට ගත හැකි බවයි.

ව්‍යායාම

ඔ‍බේ බර ගැන සැලකිලිමත් වී, අධික ‍ලෙස ව්‍යායාම කිරීමට ‍ගොස්, ඔ‍බේ ශරීරයට හානි සිදු කර ගැනීම වළක්වා ගන්න.  මන්ද, එමගින් ‍කොන්‍‍දේ ‍‍වේදනාව ‍හෝ සන්ධිවල ‍වේදනාව ඇති විය හැකිය.  ගර්භණීභාවය කාල‍යේදී කළ හැකි ව්‍යායාම:

  • ගර්භණී කාල‍යට උචිත ‍යෝගී ව්‍යායාම
  • දිවීම
  • ඇවිදීම
  • පිහිනීම

ගර්භණී කාල‍යේදී ‍නොකළ යුතු ව්‍යායාම

  • උදරයට ‍දෙන ව්‍යායාම සමහරක්

විවේකය සහ නින්ද

ගර්භණී කාල‍යේදී වි‍වේකය ඉතා වැදගත් ‍වේ. ‍කෙ‍සේ වුවද, ඔබට එදි‍නෙදා සාමාන්‍ය කටයුතු කර ‍ගෙන යා හැකිය. ගර්භණී කාල‍යේ මුල් සහ අවසන් සති කීපය තුළ අධික ලෙස ‍වෙහෙස වන වැඩ කිරී‍මෙන් වැළකීමට සැළකිලිමත් විය යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් ගර්භණී මව්වරුන් සඳහා පැය 8-10 ක නින්ද ප්‍රමාණවත් ‍වේ. ‍‍කෙ‍සේ වුවද, ගර්භණී මව්වරුන්ට ‍වෙ‍හෙස හා විඩාබර ගතියක් දැනීම සාමාන්‍ය දෙයකි. එය සිත් කරදරයට පත් වීමට තරම් ‍‍හේතුවක් ‍නොවේ.

සුවතාවය

  • දිනපතා නෑම ‍හොඳ බව නිර්‍දේශ ‍කෙ‍රෙන නමුත්, ගර්භණී කාල‍යේදී කරකැවිල්ල ඇති වීම ‍‍හෝ සමබර බව නැති වීම සිදු විය හැකි බැවින්, ලිස්සා වැටී‍මෙන් වැළකී සිටීමට සැළකිලිමත් විය යුතුය.
  • සැහැල්ලු හා ලිහිල් ඇඳුම් ඇඳීම සහ උස් අඩි සපත්තු හා බඳ පටි ‍පැළඳී‍මෙන් වැළකීම වි‍ශේෂ‍යෙන්ම අවසන් මාස තුන තුළ වැදගත්ය.
  • පියයුරු සුව පහසුව ඇති වන ‍ලෙස රඳවා ගන්නා කපු බ්‍රා (තනපට) ඇඳීම වඩාත් ‍හොඳ වන්‍‍නේ, ඒවා ආධාරය ‍මෙන්ම සුවපහසුව සපයන බැවිනි.
  • දත් රැක ගැනීම – ගර්භණී කාල‍යේදී දත් සහ විදුරුමස් පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය. දත්වල කුහර ඇති වීම වළක්වා ගැනීමටත්, අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමටත්, නිතිපතා ‍පරීක්ෂා කරවා ගැනීම ඉතා ‍‍හොඳය.

ගර්භණී කාල‍යේදී ගමන් බිමන් යාම

ගර්භණී කාල‍යේ පළමු මාස තු‍නේ මුල් සති කීපය හා අවසන් මාස තු‍නේ අවසන් සති කීප‍ය තුළ ගමන් බිමන් යාම දුෂ්කර ‍වේ. එ‍මෙන්ම ගමන් බිමන් යාම වඩාත් පහසු දෙවන මාස තුන තුළ බව ‍බො‍හෝ කාන්තාවන්‍‍ගේ අදහසයි. ඔබට වැසිකිලිය භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකි බැවින්, දිගු ගමන් යා‍මෙන් වැළකීම සහ යන ගමන් බිමන් ‍හොඳින් සැලසුම් කිරීම වඩාත් ‍හොඳය. කකුල්වල ඉදිමීම නිතර ඇති විය හැකි වන අතර, මෙය ඇවිදින අතරේ වරින් වර නැවතී‍මෙන් වළක්වා ගත හැකිය. ‍බො‍හෝ ප්‍රවාහන මාර්ග ආරක්ෂාකාරී ඒවා ය. ‍කෙ‍සේ වුවද, වළ ‍ගොඩැලි සහිත මාර්ගවල ගමන් කිරීම අපහසුය. එ‍මෙන්ම ගැස්සීම අධික වාහනවල ගමන් මගහැරිය යුතුය. ආසන පටි පැළඳීම යහපත් වන නමුදු ඒවා සැලකිල්‍‍ලෙන් පැළඳිය යුතුය. පටිය උදරයට පහළින් යැවිය යුතුය.

ගුවන් ගමන් යාම 36 වන සතිය දක්වා පමණක් යහපත් බව නිර්‍දේශ ‍කෙ‍රේ. අධිරුධිර පීඩනය, අධික නීරක්තිය හෝ වැදෑමහ ගර්භාෂයේ පහළ විවරයට ඇතුළු වීම වැනි ගැටළු ති‍බේ නම් ගුවන් ගමන් ‍නොයා යුතුය. ඔබට තවමත් සැකයක් ඇත්නම්, ගුවනින් යාමට ‍පෙර ‍වෛද්‍යවරයා‍ගෙන් උප‍දෙස් ගන්න.

ගර්භණීව සිටියදී ලිංගික සංසර්ග‍යේ ‍යෙදීම

දරු ගැබ විනාශ වී‍මේ ඉහළ අවදානමක් ඇති කරන යම් සංකූලතා තිබීම ‍හේතු‍වෙන් ලිංගික සංසර්‍ගයෙන් (අඹුසැමියන් ‍ලෙස ලිංගිකව එක්වී‍මෙන්) වළකින ‍ලෙස ‍වෛද්‍ය උපදෙස් දී ඇති නම් හැර, ගර්භණී කාල‍යේදී ලිංගික සංසර්ග‍යේ ‍‍නොයෙදී සිටීමට හේතුවක් නැත.

දුම්බීම සහ මත්පැන් පානය

දුම්බීම ගර්භණීභාවයට ‍‍දෙවිධියකට, එනම් සක්‍රීය හා වක්‍ර ‍‍ලෙස, බලපායි. එම නිසා දුම්බී‍මෙන් වළකින ලෙස උප‍දෙස් දීම කළ යුතුය. ගර්භණී කාල‍යේදී දුම්බී‍මෙන් අහිතකර බලපෑම් ගණනාවක ඇති ‍වේ. උපදින දරුවා කුඩා වීම, දරුගැබ විනාශ වී මළ දරු උපත් ඇති වීම සහ අ‍පේක්ෂිත දිනයට ‍පෙර උපත සිදු වීම මෙන්ම, නිසි කලට පෙර වැදෑමහ වෙන් වීම වැනි වැදෑමහ ආශ්‍රිත ගැටළුද ඒවාට ඇතුළත්ය.

මත්පැන් පානය නිසාද බරපතල අහිතකර ඵල ඇති ‍කෙ‍රේ. එමගින් ‘කළල මද්‍යසාර’ තත්ත්වය ඇති වී‍මෙන් දරුවා කුඩා වීම, මන්ද බුද්ධික වීම, විකෘති වීම සහ චර්යා ගැටළු ඇති ‍කෙ‍රේ.

විකිරණ හා රසායන ‍වෙත නිරාවරණය

රූපවාහිනී, විදුලි උපකරණ, ජංගම දුරකථන සහ පරිගනක ‍වෙතින්, විකිරණ අප කරා පැමි‍ණේ. එය ගැබ් ගැනීම ‍හෝ එයටත් වඩා වැදගත් ‍දෙය වන කළලය ‍කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරන්‍‍නේ නම්, එය මවුවරුන්ට හා පියවරුන්ට සිත් කරදරයකි.

සාමාන්‍ය වශ‍යෙන් පහත දැක්වෙන ඒවාට නිරාවරණය වූවාට, කළලයට හානියක් සිදු ‍නො‍වේ:

1)      පරිගණක (දෘශ්‍ය ප්‍රදර්ශන ඒකක – පරිගණක තිර);

2)      විෂ නොමැති ආ‍ලේපන තීන්ත

3)      රසායන හා පළි‍බෝධ නාශක කුඩා ප්‍රමාණවලින්

 

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>