ගර්භණී සෞඛ්‍ය ගැටළු

ගර්භණී කාලය තුළ ඇති වන සුළු අසනීප ගර්භණී කාල‍යේදී ඔබ ගැටළු එකකට ‍හෝ වැඩි ගණනකට මුහුණ දීමට සිදු විය හැක.  ඒ සියල්ලම ‍හේතුව මාස 10කට වැඩි කාලයක් තුළ ඔ‍බේ ශරීරය […]

ID-10086571ගර්භණී කාලය තුළ ඇති වන සුළු අසනීප

ගර්භණී කාල‍යේදී ඔබ ගැටළු එකකට ‍හෝ වැඩි ගණනකට මුහුණ දීමට සිදු විය හැක.  ඒ සියල්ලම ‍හේතුව මාස 10කට වැඩි කාලයක් තුළ ඔ‍බේ ශරීරය තුළ සිදු වන ‍‍භෞතික ‍වෙනස්කම් නිසා බව කිව හැකිය.  ඒවායින් සමහරක් සුළු ඒවා වන අතර, ‍හොඳින් පාලනය කර ගත හැකිය. තවත් සමහර ඒවා වඩාත් බරපතල වන අතර, ඒවාට බැරෑරුම් ‍වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය ‍වේ.

 • ඔක්කාරය සහ වමනය
 • මළ බද්ධය
 • හි‍සේ කැක්කුම් සහ ඉරුවා රදය
 • පපුවේ දැවිල්ල (ආමාශීය අම්ල ගලනාලයට ඇතුළු වී‍මෙන් ‍මෙය ඇති විය හැකිය. – පරිවර්තක)
 • අර්ශස්
 • කොන්‍‍දේ කැක්කුම
 • මැණික්කටු කුහර ප්‍රදාහය
 • පා නහර ගැට ගැසීම
 • පපු‍වේ ‍වේදනාව
 • පපු‍වේ මහන්සිය
 • මුත්‍රා ‍රෝග ලක්ෂණ
 • ලිංගික ආබාධ

වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගත යුත්‍‍තේ කවර අවස්ථා‍වේදීද

ඔබට සිදු වන ‍වෙනස්කම් පිළිබඳව අව‍බෝධ‍යෙන් හා අවධාන‍යෙන් සිටින්න. ඔබට පහත ගැටළුවලින් කුමන එකක් ‍හෝ ඇති වුව ‍හොත්, වහාම ‍වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න.

 • අධික වමනය
 • පාචනය
 • අධික ‍ලෙස බර වැඩි වීම සහ මුහුණත හා පාද වටා ඉදිමීම
 • උදරය වටා ‍වේදනාව
 • යෝනි‍යෙන් ‍ලේ ගැලීම (‍මෙය ‍ඉතාම සුළු‍‍වෙන් සිදු වුවද ‍වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගත යුතුය.)
 • කළින් දරුවා පයින් ගසා තිබුණත්, පසුව පයින් ගසනු ‍නොදැනී යාම
 • නියමිත දින ‍හෝ ඊට ‍පෙර උත්පත්ති මාර්ග‍යෙන් ජලය කාන්දු වීම ‍හෝ වැගිරීම

 

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>